AURAUSKULMIEN SÄÄTÖ JA RENGASKULMAT

Renkaiden liialliseen tai epätasaiseen kulumiseen voidaan monesti vaikuttaa renkaiden suuntauksella, joka tarkoittaa tietynlaista hienosäätöä renkaiden asennon yhdenmukaisuuden ja ajoneuvon tyypin mukaisesti.

Epätasaisesti kuluneet renkaat ovat todennäköisin ja helpoin merkki ongelmasta aurauskulmien ja rengaskulmien kanssa. Ulkosyrjät voivat olla kuluneita joko vain toiselta puolelta, tai renkaan molemmilta puolilta.

Kulmien säädöt voivat vioittua myös esim. reunakivetykseen osumisesta, tai hieman nopeammalla vauhdilla epätasaiseen kohtaan osumisesta kuten kuopat tai jokin koroke.

Vasen puoli täysin sileäksi kulunut. Rengas käyttökelvoton.
Tarkempi kuva vasen – oikea puoli

 

OHJAUSKULMIEN SÄÄTÖ

Ohjauskulmien säätö on tärkeä, jopa auton perushuoltoihin luettavissa oleva toimenpide. Ohjauskulmat säätämällä varmistetaan, että auton renkaat näyttävät samaan suuntaan. Ajoneuvot käyttäytyvät hieman eri tavoilla riippuen mm. etu- tai takavetoisuudesta, jolloin säätöjen pitää olla hieman erilaiset jotta lopputulos olisi toivotun mukainen autoa ajettaessa.

Ohjauskulmien säädöllä voidaan saada positiivisia vaikutuksia myös polttoaineen kulutukseen ja auton ajo-ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen, sekä liittyvien kulutusosien kestävyyteen.

Paras tulos saavutetaan, kun auton tekniikka on muutoinkin kunnossa. Kuluneet alustan osat tai muu väljyys voi tehdä säätämisen mahdottomaksi, joten auton kannattaa olla ensin huollettu ja vasta tämän jälkeen käyttää suuntaus- ja säätöpalvelussa.


OTA YHTEYTTÄ JA VARAA OMA SUUNTAUSAIKASI

TÄSTÄ AUTOHUOLTO- JA KORJAAMOSIVULLEMME


Jos vanteen reunassa on kolhu tai muuta edes kevyeen osumaan viittavaa jälkeä, tai auton renkaaseen on muuten hiljattain kohdistunut kovempi isku, kannattaa auto käyttää nelipyöräsuuntauksessa. Ohjauskulmat voivat muuttua jo yllättävän pienen iskun seurauksena!

Auton korjaus ja erityisesti tiettyjen osien vaihtaminen voi myös muuttaa asetuksia huomattavastikin. Erityisesti tällaisissa tilanteissa on tärkeää vähintäänkin tarkistuttaa kulmien säädöt.

Myös uusi auto voi hyötyä suuntauksesta, koska laitteistomme mahdollistaa tarkemmat suuntaukset kuin tehtaan omat toleranssit edellyttävät.

Yliohjautuvuus voi liittyä renkaiden suuntaukseen, jolloin auto voi pahimmillaan huonoissa olosuhteissa karata hallinnasta, kun kaasu vapautetaan. Yleisesti auto kääntyy tällöin liian halukkaasti molempiin suuntiin, tai mahdollisesti vain toiseen suuntaan.

Toisessa ääripäässä on auton aliohjautuvuuden tunne ja käyttäytyminen, eli auto niin sanotusti ”puskee”.

Osaava henkilöstö ja ammattilaistason laitteisiin turvautuminen on tärkeää, sillä pelkkien ohjauskulmien saaminen oikeiksi ei vielä riitä. Kulkukulmaa, eli etu- ja takapyörien suhdetta toisiinsa on kotikeinoin mahdotonta mitata edes suurin piirtein kohdalleen.

LYHYESTI TERMINOLOGIAA

OHJAUS- ELI AURAUSKULMAT

Renkaiden etu- ja takareunojen etäisyyden suhde määrittelee, onko autossa aurausta vaiko haritusta. Aurauksessa renkaat ovat kääntyneet sisäänpäin, ja harituksessa ulospäin. Lähes poikkeuksetta auton säätöihin tavoitellaan pientä aurausta, koska haritus aiheuttaa äkkinäisen ja rauhattoman tuntuisen ajoelämyksen.

CAMBER, ELI PYSTYKALLISTUMA

Nimensä mukaisesti renkaiden pystykallistuma, jonka virheet syntyvät yleensä hieman voimakkaammista osumista, auton alustan osien kulumisesta tai osien vaihtamisen seurauksena. Camberin korjaaminen on vaikeampaa, mutta vaikutuksetkin sentään aurauskulmien ongelmia pienempiä. Tarkastuttamisen arvoinen asia joka tapauksessa!


OTA YHTEYTTÄ JA VARAA OMA SUUNTAUSAIKASI

TÄSTÄ AUTOHUOLTO- JA KORJAAMOSIVULLEMME


Laitteistomme mahdollistaa myös erikoisempien ajoneuvojen säädöt!